தீபாவளியின் மிச்சங்கள்

தீபாவளி முடிந்து பட்டாசு சத்தமும் ஓய்ந்து விட்டது
ஆனால் தீனமான ஓர்  அழுகுரல் இன்னமும் ஓயாமல்
என் காதில் ஒலித்துகொண்டே இருக்கிறது
ஊசிவெடி வைத்தவர்களுக்கு தெரியுமா?
அதை    சுற்றிய பிஞ்சு விரல்களின் எரிச்சல்
புத்தகப்பையை எடுத்துக்கொண்டு பள்ளி சென்று
படித்து விளையாட வேண்டிய வயதில்
ஒரு     வேளை  மட்டுமாவது வயிறார  சாப்பிட வேண்டுமே
என கந்தக    பசையுடன் போராடும் சிறார்கள்
பிஞ்சு விரல்களில் நஞ்சு  வர்ணம்
மத்தாப்பு மலர்கிறது வண்ண வண்ணமாய்
ஆனால் அதை செய்த குழந்தை பார்க்கமுடியுமா அந்த  வண்ண மலர்களை
உள்ளே நடக்கிறது இலட்சுமி பூஜை
வெளியே வெடித்து சிதறியிருக்கிறாள்  இலட்சுமி  வெடியாக
ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்றது ஓர் அரசு
வெடிச்சிரிப்பாய் சிவகாசியில் சிரித்த இறைவனை காணத்துடிக்கிறது என் மனசு
தீபம் மட்டுமே ஏற்றி கொண்டாடமுடியாதா  நம் தீபாவளி?
ஊரெல்லாம் தீபாவளி    சிவகாசியில் மட்டும் தீராத தீன ஒலி
சிந்திப்போம் …………..  சிந்திப்போம் நிறைய
அக இருளையும் புற இருளையும் நீக்கும்
தீபம் மட்டுமே ஏற்றி கொண்டாடுவோம் இனி தீபாவளி

5 thoughts on “தீபாவளியின் மிச்சங்கள்

  1. பாராட்டுகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களின் பாராட்டுகளும் உற்சாகமும்தான் என்னை அதிகம் எழுதத்தூண்டுகிறது நன்றிகள் பல

 1. //பிஞ்சு விரல்களில் நஞ்சு வர்ணம்

  மத்தாப்பு மலர்கிறது வண்ண வண்ணமாய்..//

  மனதை உருக வைத்துவிட்டது உங்கள் வரிகள்!

  மிகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் எழுதி இருக்கிறீர்கள், பாராட்டுக்கள்!

  1. பாராட்டுகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களின் பாராட்டுகளும் உற்சாகமும்தான் என்னை அதிகம் எழுதத்தூண்டுகிறது நன்றிகள் பல

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s